Paten

Kurungan Lipat (X07)

Pendakap Komputer Notebook

Kurungan lipat (X08) (1)
Kurungan lipat (X08) (2)
pendakap komputer notebook (1)
pendakap komputer notebook (2)

Rak Penyejuk Notebook (A2)

Kurungan Lipat Komputer

1
2
pendakap lipat komputer (1)
Kurungan lipat komputer (2)

Mengangkat Kurungan

Kurungan Lipat

Kurungan lipat (X08) (1)
Kurungan lipat (X08) (2)
Kurungan lipat (1)
Kurungan lipat (2)

Kurungan Lipat(1)

Kurungan Lipat(MINI)

kurungan lipat(1)
kurungan lipat(2)
Kurungan lipat (1)
Kurungan lipat (2)

Kurungan Lipat(RN08)

Kurungan Lipat(X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

Struktur Kurungan Meletakkan Barang

Struktur kurungan meletakkan barang (1)
Struktur kurungan meletakkan barang (2)